otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Domā. Radi. Nofilmē. Dalies.. un iegūsti iespēju laimēt ceļojumu uz jebkuru galamērķi Eiropā!

http://ideaspowered.eu/en
Ja esi vecumā no 15 līdz 24 gadiem, izveido īsu video par to, ko Tavs prāts ir izgudrojis, attīstījis, radījis vai izdomājis, dalies ar to “Ideas Powered” mājaslapā un iegūsti iespēju laimēt ceļojumu uz jebkuru galamērķi Eiropā 2 personām.

Noteikumi ir vienkārši: nosūti savu video (maks. 3 minūtes garu) līdz 30. novembrim, kas būtu saistīts ar vienu no šīm tēmām:
 • Māksla (mūzika, grafika, literatūra, skatuves māksla u.c.);
 • Inovācijas un uzņēmējdarbība;
 • Dizains vai stils.

Video nav jābūt uzņemtam ar profesionālu tehniku. To var darīt arī ar telefonu. Vienkārši nofilmē savu mākslas darbu, izgudrojumu vai dizainu, ko esi radījis, un kas vislabāk reprezentē Tevi. Video ir jābūt oriģinālam un ikvienam jāparāda, kāpēc esi neatkārtojams un oriģināls.

Visi iesniegtie video tiks ievietoti “Ideas Powered” mājaslapā un pirms uzvarētāja noteikšanas pieejami publiskai balsošanai. Balošana par labāko video notiks līdz 2015. gada 30. decembrim.

Plašāka informācija par konkursu un citām aktivitātēm pieejama “Ideas Powered” mājas lapā un sociālo tīklu kontos Facebook, Twitter un Youtube.

Konkursu organizē Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB) sadarbībā ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru (EU Observatory).

Informāciju sagatavoja:

Ilze Grava
 Patentu valdes
 Patentu tehniskās bibliotēkas
 Informācijas resursu nodaļas
 Vecākā referente
 tālrunis: 67220113
 e-pasts: ilze.grava@lrpv.gov.lv

otrdiena, 2015. gada 15. septembris

Sporta piederumu viltošana ES valstīs rada ievērojamus zaudējumus

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study3/sports_reports_en.pdf
Viltotu sporta piederumu pārdošana legālajiem ražotājiem ES valstīs ik gadu rada zaudējumus 500 miljonu EUR apmērā, kas atbilst 6,5% no visa tirdzniecības apjoma šo preču sektorā.

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja jaunākajā pētījumā tika veikts apsekojums par precēm, kuras iekļautas ES Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) klasē 32.30, t.i., sporta piederumi, piemēram, futbolbumbas, sporta aizsargcepures, tenisa raketes, slēpes, vingrošanas piederumi, skrituļdēļi u.c., neietverot sporta apģērbu.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka viltojumu dēļ šajā sektorā visās ES valstīs tiek zaudētas apmēram 2800 darbavietas, jo ražotāji viltojumu izkropļotā tirgū spēj pārdot mazāk preču un līdz ar to nodarbināt mazāk cilvēku.

Turklāt sporta piederumu viltošanas netiešās ietekmes rezultātā ES teritorijā ik gadu tiek zaudēti papildus 360 miljonu EUR, jo ražotāji iepērk mazāk preču un pakalpojumu no piegādātājiem, radot domino efektu arī citās jomās.

Apkopotie dati parāda, ka viltojumu rezultātā ik gadu budžeta ieņēmumos ES valstīs netiek iekasēti līdz pat 150 miljoniem EUR, jo viltoto preču ražotāji un izplatītāji nemaksā nodokļus, sociālās iemaksas un PVN.
Attēlā: Viltojumu radītie tiešie zaudējumi - tirdzniecības apjoma samazinājums
(avots:
OHIM pētījums)

2012. gada oficiālie statistikas dati attiecībā uz ES valstu ražošanu, kā arī iekšējo un ārējo tirdzniecību liecina, ka kopējais sporta piederumu patēriņš ES valstīs bija 7,5 miljardi EUR un sektorā tika nodarbināti apmēram 43 000 darbinieku. Ar sporta piederumu ražošanu 28 ES valstīs 2012. gadā nodarbojās 4271 uzņēmumu. 86% šo uzņēmumu var kategorizēt kā MVU un 76% šo uzņēmumu tika nodarbināti mazāk par 10 darbiniekiem.

Itālija ir vislielākais sporta piederumu ražotājs, kas saražo 20% no ES kopējā produkcijas apjoma (1,2 miljardi EUR). Ietekmīgi sporta piederumu ražotāji ir arī Vācija un Francija. Kopā šis valstis veido 55% no ES kopējā produkcijas apjoma.

Pētījuma dati rāda, ka vislielākie zaudējumi legālo sporta piederumu ražotājiem ir Francijā un Spānijā (1/3 no viltojumu radītajiem zaudējumiem ES šajā sektorā).

Latvijā viltoto sporta piederumu radītie zaudējumi tirgū ir 2 miljoni EUR gadā, un viltoto produktu īpatsvars kopējā šī sektora produktu patēriņa apjomā tiek lēsts 15,9%.


Tirdzniecības apjomu samazinājums, ja tirgū atrodas viltotas preces, %Zaudējumi,
miljoni EUR
Austrija5,531
Beļģija13,96
Bulgārija15,34
Kipra15,32
Čehijas Republika6,54
Vācija3,744
Dānija5,56
Igaunija8,12
Grieķija15,512
Spānija15,776
Somija2,86
Francija6,882
Horvātija8,23
Ungārija4,55
Īrija4,74
Itālija5,353
Lietuva17,11
Luksemburga9,01
Latvija15,92
Malta7,50
Nīderlande3,711
Polija5,911
Portugāle10,214
Rumānija13,742
Zviedrija6,116
Slovēnija7,43
Slovākija4,51
Apvienotā Karaliste4,950
EU286,5492

Viltojumu radītās ekonomiskās ietekmes uz ES valstu tautsaimniecību novērtējuma rezultāti apkopoti Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (OHIM) pētījumos. OHIM ir ES lielākā intelektuālā īpašuma aģentūra, kuras ietvaros darbojas Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs. Šis pētījums ir trešais apsekojums OHIM pētījumu sērijā par viltojumu ekonomisko ietekmi dažādās rūpniecības nozarēs ES dalībvalstīs, analizējot zaudētās darbavietas un ieņēmumus.

2015. gadā tika veikti pētījumi par:
- viltojumu ekonomisko ietekmi uz apģērba, apavu un aksesuāru (ietverot sporta apģērbu) ražošanu un izplatīšanu;
- viltojumu ekonomisko ietekmi uz parfimērijas, dekoratīvās kosmētikas un personīgās higiēnas produktu ražošanu un izplatīšanu.

trešdiena, 2015. gada 1. jūlijs

Intelektuālā īpašuma tiesību izmatošana palielina uzņēmēju konkurētspēju

Uzņēmumos, kuriem pieder intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), pretstatā uzņēmumiem, kuriem IĪT nepieder, kopumā:
 • ir par 29 % lielāki ieņēmumi uz vienu darbinieku;
 • tiek nodarbināti aptuveni sešas reizes vairāk darbinieku;
 • darbiniekiem ir līdz pat 20 % lielāks atalgojums.
Tie ir svarīgākie atzinumi 2015. gada jūnijā publicētajā pētījumā "Intelektuālā īpašuma tiesības un uzņēmumu sniegums Eiropā: ekonomiskā analīze", ko veica Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM) kopīgi ar ES Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru.

Pētījumā apsekoti vairāk nekā 2,3 miljoni Eiropas uzņēmumu, kuriem pieder patenti, preču zīmes vai dizainparaugi nacionālā vai Eiropas līmenī, un analizēti oficiālie publiskie finanšu dati.

Šis pētījums, kurā apskatīts IĪT devums uzņēmumu dimensijā, ir turpinājums pirmajai ES mēroga analīzei par IĪT intensīvo nozaru devumu ekonomiskajam sniegumam un nodarbinātībai Eiropas Savienībā, kurā tika konstatēts, ka aptuveni 40 % no kopējās ekonomiskās darbības (~ 4,7 triljoni EUR katru gadu) veido IĪT intensīvās nozares un aptuveni 35 % no visas nodarbinātības ES (77 miljoni darba vietu) tieši vai netieši ir saistītas ar nozarēm, kurās IĪT izmantošanas līmenis pārsniedz vidējo.

Pētījuma dati liecina, ka uzņēmumi, kuriem pieder IĪT, parasti ir lielāki par uzņēmumiem bez IĪT, ja salīdzina uzņēmumā strādājošos darbinieku skaitu: vidēji 547 un 94 darbinieki (skatīt tabulu).

Uzņēmumiem ar IĪT ir vidēji par 29 % augstāki ieņēmumi nekā uzņēmumiem bez IĪT. Ja aplūko ieņēmumus uz vienu darbinieku pa IĪT veidiem, patenti (26 %), salīdzinot ar preču zīmēm (29 %) un dizainparaugiem (31 %), uzrāda nedaudz zemāku darbības rādītāju. Tāpat konstatēts, ka uzņēmumos ar IĪT darbiniekiem ir vidēji par 20 % lielāks atalgojums. Spēcīgāk šis rādītājs ir izteikts uzņēmumos, kuriem pieder patenti (41 %), savukārt uzņēmumos, kuriem pieder dizainparaugi vai preču zīmes, atalgojums ir attiecīgi par 23 % un 19 % lielāks. Tātad patenti ir IĪT veids, kas sniedz vislielāko ieguvumu uzņēmumos strādājošiem darbiniekiem. Šie dati sasaucas ar iepriekšējā pētījuma rezultātiem.

Darbinieku
skaits
Ieņēmumi
uz vienu
darbinieku
(EUR gadā)
Atalgojums
vienam
darbiniekam
(EUR gadā)
Uzņēmumi, kuriem
nepieder IĪT
93,6225 54037 996
Uzņēmumi, kuriem
pieder IĪT
Visi IĪT veidi547,3290 10645 520
% atšķirība, salīdzinot ar
uzņēmumiem, kuriem nepieder IĪT
484,6 %28,6 %19,8 %
Patenti1 537,6283 56753 424
% atšķirība, salīdzinot ar
uzņēmumiem, kuriem nepieder IĪT
1 542,6 %25,7 %40,6 %
Preču zīmes569,9292 01145 139
% atšķirība, salīdzinot ar
uzņēmumiem, kuriem nepieder IĪT
508,8 %29,5 %18,8 %
Dizainparaugi2 103,1296 31646 747
% atšķirība, salīdzinot ar
uzņēmumiem, kuriem nepieder IĪT
2 164,7 %31,4 %23,0 %
 
Viena no būtiskākajām šī pētījuma atziņām ir tāda, ka Eiropā diezgan nelielam skaitam mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) pieder patenti, preču zīmes vai dizainparaugi. Pētījumā ir arī atklāts, ka tiem MVU, kuriem pieder šādas tiesības, ir gandrīz par 32 % lielāki ieņēmumi uz vienu darbinieku. Šie dati norāda, ka IĪT ir būtisks ekonomiskā snieguma paaugstināšanai tiem uzņēmumiem, kuri nodarbina ne vairāk par 250 cilvēkiem un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro.
Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (OHIM) prezidents António Campinos:
"Šis pētījums rāda, ka mums ir jādara vairāk, lai popularizētu intelektuālā īpašuma ekonomiskās priekšrocības MVU vidū, jo tie no tā iegūst visvairāk. Mūsu mērķis ir palīdzēt MVU pilnībā izpētīt savu intelektuālā īpašuma tiesību ekonomisko potenciālu."
Papildu informācija:

trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis

Apbalvoti “Gada preču zīme” konkursa uzvarētāji

2015. gada 23. aprīlī notika svinīga trešā konkursa “Gada preču zīme” apbalvošanas ceremonija, kurā tika paziņoti 2014. gada labāko preču zīmju īpašnieki. Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) veidotais konkurss par godu Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai tiek rīkots jau trešo gadu pēc kārtas, un šogad tajā piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu.

Nominācijā “Gada preču zīme Latvijai” uzvaru svinēja ģimenes uzņēmums SIA “Milzu!”, kurš ražo graudaugu pārslas, kas domātas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Otro vietu šajā nominācijā ieguva SIA “Asketic” preču zīme “RĪGA”, ar kuru pasaulei tiek parādīta neliela daļa no Latvijas galvaspilsētas.
Trešo vietu izcīnīja Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta preču zīme “EU2015”, kas kalpoja par visas Latvijas prezidentūras ES Padomē logo.
PV speciālbalvu nominācijā “Gada preču zīme Latvijai” ieguva Rīgas Latviešu biedrības (RLB) preču zīme, kas ir RLB vēsturiskais simbols kopš tās dibināšanas 1868. gadā.
Savukārt LTRK speciālbalvu pasniedza SIA “Balttur-R” preču zīmei Franča klasiskā Provansas majonēze. Produkts Latvijas tirgū ir pieejams jau kopš deviņdesmito gadu sākuma, taču preču zīmes aizsardzībai to reģistrēja vien 2014. gada beigās.
Nominācijā “Gada preču zīme pasaulei” pirmo vietu ieguva pazīstamā SIA “Latvijas Piens” preču zīme “Trikata”, ar kuras vārdu siers tiek eksportēts uz 11 pasaules valstīm.
 Otro vietu izcīnīja zaļās farmācijas kompānijas preču zīme “Silvanols”, kuras produkcija ir pieejama 14 pasaules valstīs un kas sevī ietver vairāk nekā 50 produktu.
Par trešās vietas ieguvēju kļuva preču zīme “Lauma Fabrics”, kura pieder vienam no vadošajiem Eiropas mežģīņu, elastīgo adījumu un lenšu ražotājiem.
PV speciālbalvu saņēma SIA “Marks M” par preču zīmi “Heavens” – uzņēmums eksportē Latvijā ražotas polsterētas dabīga koka guļamistabas mēbeles.
LTRK speciālbalvu nominācijā “Gada preču zīme pasaulei” pasniedza Latvijas pirmajam uzņēmumam, kas uzsāka starptautisku franšīzu pārdošanu – SIA “Stenders” ar preču zīmi “Stenders”.
Konkursa rezultātus noteica Latvijas iedzīvotāju (50%) un speciāli izveidotas Patentu valdes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Dizaineru savienības un Latvijas Bankas pārstāvju komisijas (50%),balsojums. Iedzīvotāju balsojums noritēja no šī gada 16. marta līdz 31. martam.

Vēloties godināt Latvijas uzņēmējus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas radītās priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā, kā arī veicinot Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību, Patentu valde un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 2013. gadā izveidoja apbalvojumu „Gada preču zīme,” kas ik gadu tiek piešķirta divās nominācijās - „Gada preču zīme Latvijai" un „Gada preču zīme pasaulei". Šogad apbalvojums uzņēmējiem tika pasniegts trešo reizi.

Gada preču zīme 2013
Gada preču zīme 2012
Foto galerija no apbalvošanas ceremonijas Gada preču zīme 2014

Katru gadu kosmētikas un personīgās higiēnas produktu sektors viltojumu dēļ zaudē aptuveni 5 miljardus EUR un 50 000 darbavietu

Viltotu parfimērijas, dekoratīvās kosmētikas un personīgās higiēnas produktu klātbūtne tirgū ES valstīs šo produktu legālajiem ražotājiem, mazumtirgotājiem un izplatītājiem katru gadu rada 4.7 miljardu EUR zaudējumus. Tas atbilst 7.8% no visa tirdzniecības apjoma kosmētikas un personīgās higiēnas produktu sektorā visu ES 28 valstu tirgos.

Zaudētie ieņēmumi savukārt izraisa darbavietu zudumu, jo legālās ražotnes pārdod mazāk, nekā tās pārdotu, ja nepastāvētu viltojumi, līdz ar to nodarbina arī mazāk darbinieku.  Pētījuma rezultāti liecina, ka viltotu preču izkropļotā tirgū legālās ražotnes nodarbina par 50 000 darbiniekiem mazāk.

Tāpat aprēķināts, ka viltojumu dēļ ik gadu netiek iekasēti 1,7 miljardi EUR ieņēmumi valdību budžetos, kurus dažādu nodokļu veidā (ienākumu nodoklis, sociālās iemaksas, PVN) maksātu legālo produktu ražotāji un pārdevēji.

Viltojumu radītās ekonomiskās ietekmes uz ES valstu tautsaimniecību novērtējuma rezultāti apkopoti Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (OHIM) pētījumā. OHIM ir ES lielākā intelektuālā īpašuma aģentūra, kuras ietvaros darbojas Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Novērošanas centrs).

Pētījums “Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ekonomiskās izmaksas: pārkāpumu radīto seku aprēķins smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas sektorā” ir pirmais Novērošanas centra veiktais apsekojums ekonomisko novērtējumu sērijā par viltoto preču ekonomisko ietekmi uz ES tautsaimniecību. Pētījumā veikts kvantitatīvs aprēķins precēm, kuras ievietotas ES Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) klasē 20.42, piemēram,
 • smaržas un tualetes ūdeņi;
 • skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas līdzekļi;
 • pretiedeguma un iedegumu veicinoši līdzekļi;
 • manikīra un pedikīra līdzekļi;
 • šampūni, matu lakas, cirtošanas un taisnošanas līdzekļi;
 • zobu pastas un mutes dobuma higiēnas līdzekļi;
 • skūšanas līdzekļi;
 • dezodoranti un vannas sāļi;
 • depilatori;
 • kosmētiskās ziepes.
Pētījumam kosmētikas produktu sektorā nākamajos 18 mēnešos sekos 12 novērtējumi arī citās tautsaimniecības nozarēs. Ekonomiskā ietekme tiks apsekota tajās jomās, kurās novirze no normas var radīt negatīvu vai pat bīstamu ietekmi uz patērētāju dzīvību, veselību un labklājību, un kurās vienlaikus ir novērojams augsts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu līmenis, piemēram, apģērba, apavu, medikamentu, somu, rotaļlietu, datoru, automašīnu rezerves daļu, pulksteņu un juvelierizstrādājumu ražošana.

Apsekojums smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanas sektorā tika veikts kā pilotprojekts, kura gaitā tika izstrādāta metodoloģija pamatotu un ticamu datu iegūšanai intelektuālā īpašuma pārkāpumu radīto ekonomisko seku novērtēšanai, tajā skaitā, tika izstrādāts matemātisks modelis, lai novērtētu tirdzniecības apjomu samazināšanos tirgū viltotu preču klātbūtnē. Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas Republikas teritorijā bez viltotu preču klātbūtnes tirgū kosmētikas un personīgās higiēnas produktu sektorā tirdzniecības apjomi būtu par 16,9% lielāki.

Tirdzniecības apjomu samazinājums, ja tirgū atrodas kontrafaktas preces, %
Austrija7.2
Beļģija15.1
Bulgārija17.5
Kipra16.2
Čehijas Republika5.8
Vācija3.9
Dānija5.2
Igaunija7.9
Grieķija20.3
Spānija17.1
Somija1.7
Francija7.6
Horvātija5.6
Ungārija3.1
Īrija6.2
Itālija7.9
Lietuva18.1
Luksemburga8.5
Latvija16.9
Malta6.0
Nīderlande3.2
Polija3.6
Portugāle15.0
Rumānija11.1
Zviedrija3.7
Slovākija8.7
Slovēnija5.8
Apvienotā Karaliste6.0
EU287.8Citi Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra vektie pētījumi:

Latviešu zinātnieks un izgudrotājs Ivars Kalviņš nominēts Eiropas Izgudrotāju balvai

Izceļot ķīmijas doktora, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora Ivara Kalviņa nozīmīgo ieguldījumu zinātnē, Eiropas Patentu iestāde ir nosaukusi viņu par vienu no trīs finālistiem 2015. gada Eiropas Izgudrotāju balvai kategorijā “Mūža ieguldījums”.

Līdz š.g. 4. jūnijam ir iespēja nobalsot par Eiropas Izgudrotāju balvai 2015 (European Inventor Award 2015) izvirzītajiem finālistiem piecās kategorijās: par Mūža ieguldījumu, Mazie un vidējie uzņēmumi, Pētniecība, Rūpniecība, Valstis ārpus Eiropas, kā arī Sabiedrības balva.

Šogad prestižajai balvai tika pieteikti pavisam 300 individuāli izgudrotāji un izgudrotāju grupas dažādās nozarēs. Starptautiska žūrija ir nosaukusi 15 finālistus. Izgudrotājs no Latvijas prestižajai balvai ir nominēts pirmo reizi.

Ivars Kalviņš ir viens no veiksmīgākajiem zinātniekiem un izgudrotājiem medicīniskās bioķīmijas nozarē. Pārliecināts, ka mazām organiskas izcelsmes molekulām ir nozīmīga loma slimību novēršanā un ārstēšanā, I.Kalviņš ir izstrādājis medicīnisko preparātu jaunu paaudzi, kurus veiksmīgi pielieto vēža, sirds un asinsvadu slimību, Alcheimera slimības, kā arī dažādu iekaisumu un hronisku sāpju ārstēšanā.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors un ķīmijas doktors I.Kalviņš var lepoties ar teju 260 izgudrojumiem un vairāk nekā 900 patentiem un patentu pieteikumiem.
Papildu informācija par nominantu Eiropas Izgudrotāju balvai.

Balvu izcilākajiem izgudrotājiem 2015. gada 11. jūnijā Parīzē svinīgā apbalvošanas ceremonijā pasniegs Eiropas Patentu iestāde. Šogad apbalvojums tiks piešķirts desmito reizi.

Eiropas Izgudrotāja godalgas laureāti saņems balvu, kurai ir buras forma. Balvas autors ir vācu rūpnieciskā dizaina mākslinieks Miriam Irle. Viens no pasaules vecākajiem izgudrojumiem - bura - simbolizē dinamismu: vienkāršu tehnisku ideju, kas palīdz pakļaut dabas spēku, lai sniegtu cilvēkam iespēju ceļot pasaules okeānos jau tūkstošiem gadu.

Informācija par Eiropas Izgudrotāju balvu 2015 pieejama šeit.

piektdiena, 2014. gada 10. oktobris

Patentu tehniskās bibliotēkas katalogs tagad pieejams arī mobilajās ierīcēs

Informācija par izdevumiem Patentu tehniskās bibliotēkas krājumā kļūst vēl vieglāk un ērtāk pieejama – bibliotēkas elektroniskajam katalogam tagad var pieslēgties, izmantojot arī viedtālruni vai planšetdatoru.

Kataloga mobilā versija pielāgota dažādiem viedtālruņu veidiem: gan iPhone, gan Android, gan Windows - ievadot kataloga adresi (http://alise.patbib.gov.lv/Alise/) vai nolasot QR kodu, sistēma automātiski nosaka klienta ierīci un atver mobilo versiju.

Bibliotēkas kataloga pieejamība tīmeklī nodrošināta 24 stundas diennaktī. Saskarne pieejama 3 valodās: latviešu, krievu un angļu valodā. Lai meklētu informāciju, nav nepieciešama autorizācija.

Kataloga mobilā versijā iespējams izmantot plašu sistēmas funkcionalitāti: pieejama meklēšana katalogā, atlasītās kopas veidošana (meklējumu grozs), ierakstu eksemplāru ziņas, publiski pieejamo ierakstu anotāciju un hipersaišu izmantošana, sociālo tīklu izmantošana (pastāsti citiem). Lietotājs var izmantot arī bibliotēkas ievietoto kontaktinformāciju, hipersaites, bibliotēkas sociālo tīklu vietnes, reģistrāciju kataloga jaunumu RSS plūsmai. Pieejama arī meklēšanas palīdzība.

http://alise.patbib.gov.lv/Alise/

Lodziņā “Meklēt izdevumu” jāievada meklējamā vērtība - tiek nodrošināta vienkāršā meklēšana pēc vienas meklēšanas pazīmes no visiem ieraksta laukiem.
Meklē jebkuru vārdu un frāzi izdevuma aprakstā: autors, nosaukums, izdevniecība, izdošanas gads, temats u.c. Lai sameklētu noteiktu frāzi, frāze jāliek pēdiņās. Lietojams unicode kodējums, var izmantot gan lielos, gan mazos burtus, diakritiskās zīmes nav obligātas, var rakstīt nepilnu vārdu. Ievadāmo simbolu skaits nav noteikts.

Pēc noklusējuma meklēšana notiek gan elektroniskajā katalogā un Patentu tehniskās bibliotēkas veidotajās datubāzēs:
 • Latvijas rūpniecības vēsture.1920-1940, 2003-2011
 • Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzība
Lietotājs datubāzes var izvēlēties no piedāvātā saraksta.

Uzklikšķinot uz meklēšanas rezultātiem, tiek atvērta plašāka informācija par izdevumu: īsais apraksts, bibliogrāfiskais apraksts, eksemplāri. Uzklikšķinot uz saites īsajā aprakstā, notiek informācijas atlase pēc noteiktā parametra.

Patentu tehniskās bibliotēkas krājumā pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi, kā arī uzziņu literatūra, normatīvie akti par intelektuālā īpašuma jautājumiem un tēmām, kuras saistītas ar patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, kā arī pieejami informācijas resursi par autortiesību aspektiem, datorprogrammu aizsardzību, domēniem, negodīgu konkurenci utt. Pieejamas arī rokasgrāmatas par tehnikas un rūpniecības procesiem, iekārtām un darba organizāciju.

Patentu tehniskās bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka, ka iespieddarbus izsniedz izmantošanai tikai bibliotēkas lasītavā. Lai reģistrētos kā bibliotēkas lietotājam, fiziskai personai ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi).

Informācija sagatavota, izmantojot
bibliotēkas informācijas sistēmas ALISE lietotāja rokasgrāmatas
“WebPAC Mobilā versija : bibliotēkas katalogs viedtālrunī” materiālus

pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

2013. gadā muitas iestādes uz ES robežām aizturējušas viltotas preces gandrīz 36 miljonu eiro vērtībā

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par muitas pasākumiem, kas veikti intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai, ES muitas iestādes 2013. gadā ir aizturējušas gandrīz 36  miljonus preču, par kurām radušās aizdomas, ka tās ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). Lai gan šis rādītājs ir mazāks nekā iepriekšējos gados, pārtverto preču vērtība joprojām pārsniedz  760  miljonus eiro. Ziņojumā ir sniegti arī statistikas dati par viltoto produktu, kuri aizturēti pie ES ārējām robežām, veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi.

Aizturēto preču saraksta augšgalā ir apģērbs (12 % no visām aizturētajām precēm) un medikamenti (10 %). Apmēram 70 % no muitas intervences darbībām 2013. gadā attiecās uz pasta un kurjerpasta pakām, un 19 % no aizturēšanas gadījumiem bija saistīti ar medikamentu pasta pārvadājumiem. Aptuveni 90 % visu aizturēto ražojumu tika vai nu iznīcināti, vai arī tika iesniegta prasība tiesā, lai noteiktu tiesību pārkāpumu. Ķīna joprojām ir lielākais viltoto preču avots, 66 % visu aizturēto preču tika ievesti no Ķīnas un 13 % – no Honkongas. Savukārt citas valstis bija galvenais avots īpašu preču kategorijām, piemēram, viltotas smaržas un kosmētika tika ievesta no Turcijas, bet pārtikas produkti – no Ēģiptes.

Vispārīga informācija

Kā jau tas ir uzsvērts stratēģijā "Eiropa 2020", IĪT aizsardzība ir ES ekonomikas pamats un tās turpmākas izaugsmes dzinējspēks tādās nozarēs kā pētniecība, inovācija un nodarbinātība. Efektīva IĪT īstenošanas kontrole ir ļoti nozīmīga arī veselībai un drošībai, jo dažas viltotās preces (piemēram, pārtikas produkti, ķermeņa kopšanas līdzekļi un bērnu rotaļlietas), kuras tiek ražotas nereglamentētā vidē, var iedzīvotājiem radīt nopietnu apdraudējumu.

ES muitas iestādēm ir nozīmīgs uzdevums — nepieļaut to, ka ES teritorijā tiek ievestas preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Kopš 2000. gada Komisija ik gadu publicē ziņojumu par muitas darbībām saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Šie ziņojumi, kas balstīti uz datiem, kurus Komisijai nosūtījušas valstu muitas pārvaldes, ir vērtīgs muitas iestāžu devums ES notikušo IĪT pārkāpumu analīzei un ES iestāžu, piemēram, Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra, darbam.

2013. gada jūnijā tika pieņemta jauna Regula par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (skat. MEMO/11/332 un MEMO/13/527). Tā pastiprina noteikumus, kas attiecas uz muitas iestādēm, tām īstenojot intelektuālā īpašuma tiesības.

2012. gada 10. decembrī ES Ministru padome pieņēma jaunu ES Muitas rīcības plānu 2013. līdz 2017. gadam, lai cīnītos pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem (skat. MEMO/12/967). Šā rīcības plāna stratēģiskie mērķi ir šādi:

 • efektīvi īstenot un pārraudzīt jaunos ES tiesību aktus attiecībā uz muitas darbu IĪT īstenošanas jomā;
 • visā starptautiskajā piegādes ķēdē cīnīties pret tādu preču tirdzniecību, ar kurām tiek pārkāptas IĪT;
 • cīnīties pret galvenajām tendencēm tādu preču tirdzniecībā, ar kurām tiek pārkāptas IĪT;
 • stiprināt sadarbību ar Eiropas IĪT pārkāpumu novērošanas centru un tiesībaizsardzības iestādēm.
Ziņojuma pilns teksts pieejams tiešsaistē >>
EK paziņojums presei >>

trešdiena, 2014. gada 25. jūnijs

Izcilākajiem izgudrotājiem pasniedz “Tehnoloģiju un inovāciju Oskaru” - Eiropas Izgudrotāju balvu

2014. gada 17. jūnijā Berlīnē svinīgā apbalvošanas ceremonijā Eiropas Patentu iestāde pasniedza balvas Eiropas izcilākajiem izgudrotājiem.

Eiropas Izgudrotāju balva 2014 (European Inventor Award 2014) piecās kategorijās šogad tika piešķirta devīto reizi. Balva, kas tiek uzskatīta par Eiropas “Tehnoloģiju un inovāciju Oskaru”, kopš 2006. gada katru gadu tiek pasniegta par izciliem sasniegumiem sociālajā, ekonomikas un tehnoloģiju attīstībā. Balva godina individuālos izgudrotājus un izgudrotāju grupas, kuru novatoriskais darbs sniedz atbildes mūsdienu izaicinājumiem, veicinot sociālo attīstību, ekonomisko izaugsmi un labklājību.

Eiropas Izgudrotāja godalgas laureāti saņēma balvu, kurai ir buras forma. Balvas autors ir vācu rūpnieciskā dizaina mākslinieks Miriam Irle. Viens no pasaules vecākajiem izgudrojumiem - bura - simbolizē dinamismu: vienkāršu tehnisku ideju, kas ļauj pakļaut dabas spēku, lai sniegtu cilvēkam iespēju ceļot pasaules okeānos jau tūkstošiem gadu.

Kategorijā Mūža ieguldījums par uzvarētāju tika atzīts Artūrs Fišers (Artur Fischer), Vācija.

Ar vairāk nekā 1 100 patentu un lietderīgo modeļu pieteikumiem Artūrs Fišers ir viens no visražīgākajiem visu laiku izgudrotājiem. Viņa izgudrojums - dībelis, kas pazīstams arī kā izgudrotāja vārdabrālis "Fischer wall plug", - radījis apvērsumu celtniecības nozarē un kopš 1958. gada tiek plaši lietots visā pasaulē.

Kategorijā Rūpniecība balvu ieguva Koens Andrīs (Koen Andries), Beļģija, Žeroms Gimo (Jérôme Guillemont), Francija un grupa.

Izgudrotāju grupa saņēma atzinību par ieguldījumu, izstrādājot pirmo medikamentu tuberkulozes ārstēšanai pēdējo 40 gadu laikā, kas ļauj ar panākumiem cīnīties ar slimību. Inovatīvais medikaments nobloķē enerģijas piegādi tuberkulozes baktērijai, līdz ar to ievērojami saīsinās ārstēšanās laiks un tiek veicināta pilnīga atveseļošanās.

Kategorijā Mazie un vidējie uzņēmumi par inovatīvākajiem tika atzīti Pīters Holms Jensens (Peter Holme Jensen), Klaus Helikss-Nielsens (Claus Hélix-Nielsen) un Daniels Kellers (Danielle Keller), Dānija.

Dāņu ķīmiķu grupa saņēma balvu par inovatīvas ūdens attīrīšanas membrānas izstrādi. Ūdens attīrīšanas membrāna, kas pārklāta ar akvaporīniem, ļauj attīrīt ūdeni bez liela enerģijas patēriņa.

Kategorijā Pētniecība uzvarētājs ir Kristofers Tumazū (Christofer Toumazou), Apvienotā Karaliste.

Kristofers Tumazū izstrādājis ātru DNA testu, kas var nolasīt indivīdu ģenētisko informāciju dažu minūšu laikā bez speciāla laboratorijas aprīkojuma izmantošanas. Izgudrojuma pamatā mikročips, kurš spēj noteikt novirzes no normas cilvēka genomā.


Kategorijā Valstis ārpus Eiropas tika apbalvots Čārlzs V. Halls (Charles W. Hull), Amerikas Savienotās Valstis.

Čārlzs V. Halls saņēma apbalvojumu par 3D drukas iekārtas izgudrošanu – tehnoloģiju, kas šobrīd tiek izmantota daudzās nozarēs un kura ir radījusi apvērsumu rūpniecībā. Lai arī pašlaik pastāv daudzas 3D drukāšanas procedūras, tomēr tās visas sakņojas Hala izgudrojumā.

Tautas balvu ieguva Masahiro Hara (Masahiro Hara), Takajuki Nagaija (Takayuki Nagaya) un grupa, Japāna.

Ir grūti iztēloties ikdienas dzīvi bez QR kodiem, kurus izstrādājusi japāņu izgudrotāju komanda. Tehnoloģija tiek izmantota gan rūpnīcās, gan kā mārketinga rīks, gan kā bioloģisko paraugu marķieris, tā atvieglo arī patentu pieteikumu administrēšanu un tiek pielietota vēl daudzās citās sfērās. QR kods ar viedtālruņa vai planšetes palīdzību spēj savienot fizisko un virtuālo pasauli.
Papildu informācija:

piektdiena, 2014. gada 16. maijs

Dzintars: ne tikai kultūras simbols, bet arī inovācija

Sestdien, naktī no 2014. gada 17. uz 18. maiju, Latvijā jau desmito reizi norisināsies starptautiskā akcija „Muzeju nakts” - starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu muzejos. Šogad noslēgsies Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas iezīmēja trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu, un tiks godināts dzintars kā Latvijas kultūras simbols. Galvenais vadmotīvs: „Sarkanā krāsa – dzintars”.

Dzintaru varam uzlūkot ne tikai kā kultūras simbolu, šodien, pateicoties zinātnieku darbam un radītajiem inovatīvajiem produktiem, tas drīz var radīt apvērsumu divās nozarēs vienlaicīgi: modes pasaulē un asinsvadu ķirurģijā.

Rīgas Tehniskās universitātes Biotekstilmateriālu zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājas Ingas Ļašenko pētījumu joma ir biotekstilmateriāli.

Dzintara pētījumi sagādāja ne vienu vien pārsteigumu. Viena no būtiskākajām dzintara sastāvdaļām no medicīnas viedokļa ir dzintarskābe. Tā ir biostimulators, kam piemīt spēja paaugstināt imunitāti un antioksidatīvas īpašības. Dzintarskābe palielina muskuļu tonusu, tai ir arī būtiska loma, kavējot trombu veidošanās procesu asinsvados. Pavisam dzintara sastāvā ir vairāk nekā četrdesmit dažādu ķīmisko elementu. Veicot pētījumus, izrādījās, ka, mainot dzintara pulvera koncentrāciju suspensijā, mainās tās iedarbības veids. Piemēram, vienā gadījumā suspensija stimulē matu folikulu augšanu, bet ar citu dzintara koncentrāciju tā stimulē ādas šūnu reģenerāciju un veco šūnu atjaunošanos.

Kompozītu dzintara pavedienus var izgatavot divējādi. Dzintara pulveri uz dažādu materiālu pavedieniem var uzsmidzināt. Daudz plašāks lietojums būs pavedieniem, kas veidoti no poliamīda, kurā iestrādāts dzintara pulveris. No tiem varēs gatavot apģērbu, kas labvēlīgi ietekmēs nēsātāja veselību, un aust asinsvadu protēzes.

I. Ļašenko sākumā nevarēja iedomāties, ka viņas izgudrojums varētu tikt izmantots arī mākslas darbu tapšanā – vairāki tekstilmākslinieki savos darbos izmanto audums no dzintara diega, kuram pievienotas mikroskopiskas dzintara daļiņas, kas, saskaroties ar ķermeni, spēj dot medicīnisku efektu. Latvijā patentētie dzintara izmantošanas veidi spēj pārsteigt cilvēkus visā pasaulē, pat tos, kuri par dzintaru neinteresējas.


http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&ST=advanced&IN=LASENKO+INGA&locale=en_EP&DB=EPODOC